Zvolte si typ nemovitosti

Správa

Zajišťujeme kompletní správu nemovitostí s působností v celém Karlovarském kraji.

Zpracování kompletní administrativy:

 • evidence plateb a záloh vlastníků (vyhotovení evidenčních listů, správné nastavení výše plateb do fondu oprav a záloh k odebíraným službám, provedení vyúčtování služeb, práce s dlužníky)
 • dokumenty SVJ (příprava podkladů pro pravidelná shromáždění vlastníků a schůzí výboru, kontrola a aktualizace stanov, organizace a účast na shromáždění)
 • vedení účetnictví (vč. zpracování účetních závěrek, zhodnocení stavů fondů oprav a služeb, event. návrh opatření s ohledem na případné investice, zdražování)
 • zajištění pojištění nemovitosti (posouzení rozsahu pojištění, vyhledání nejlepší nabídky rozsah x výše pojistného dle aktuální nabídky)
 • pomoc s případným financováním investic a oprav (vyhledání nejvýhodnějšího úvěrování, příprava potřebné dokumentace)
 • realitní služby (zajištění vhodného nájemce vlastníkům, které své jednotky pronajímají nebo vyhledání kupujícího při záměru prodat jednotku)

Zajištění údržby nemovitosti:

 • revize (vypracování plánu pravidelných revizí a jeho naplňování)
 • posouzení stavu objektu, vč. návrhu oprav a modernizace, zpracování ročního i dlouhodobého plá­nu
 • pomoc s výběrovým řízením na dodavatele oprav
 • zajištění odečtů měřidel pro přípravu vyúčtování, vedení evidence platnosti měřidel, zajištění výměny
 • možnost zajištění provádění drobných oprav

Potřebujete zajistit správu nemovitostí? Kontaktujte nás: