Zvolte si typ nemovitosti

Ochrana spotřebitele – odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Uzavřete-li s naší kanceláří Cambio Reality zprostředkova­telskou smlouvu, máte jako spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, může zájemce v postavení spotřebitele požadovat jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobnosti jsou uvedeny na jejích stránkách: www.coi.cz. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je třeba oznámit dopisem zaslaným doporučeně na adresu naší realitní kanceláře.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Realitní kancelář Cambio Reality, Kamenná 28, Cheb, IČ: 68806825 jako správce osobních údajů, Vás jako klienta nebo uživatele webových stránek informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
6. Principy zpracování osobních údajů.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@cambioreality.cz
Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
Rozsah zpracování osobních údajů
Cambio Reality zpracovává o svých klientech následující informace:
Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo.
Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo
Cambio Reality nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace – rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.
Cambio Reality nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

Podrobnější informace si můžete přečíst v dokumentu pdf ke stažení.

Cambio reality

V oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí se zaměřujeme na oblast západních Čech zahrnující především Chebsko, Ašsko, Františkolázeňsko, Sokolovsko a Karlovarsko. V rámci nabídky nemovitostí zajišťujeme celorepublikovou inzerci , dále možnost inzerovat také v Německu a Rusku. Nabízíme individuální přístup ke každému klientovi.

Cambio Reality
Kostelní 505/2
350 02 Cheb
účet: 3182863002/5500
ID datové schránky: jiwt8bs

Tel.: +420 775 362 862
Email.: info@cambioreality.cz

Ičo: 02219492

 

 

Ing. Petra Kašparová

Jako realitní makléřka pracuji sedmým rokem. Po zkušenostech a začátcích u velkých realitních společností jsem se rozhodla pro samostatnou činnost.
Svým klientům se věnuji, jsem s nimi v častém kontaktu, plánujeme strategii prodeje a vždy se snažím pro ně získat tu nejvyšší možnou cenu.
Kontaktujte mne ohledně osobní schůzky, na které se Vám ráda osobně představím, odprezentuji svou práci a ráda zodpovím Vaše konkrétní dotazy.
Budu se těšit na viděnou!

Máte dotazy? Kontaktujte nás: