Zvolte si typ nemovitosti

Ochrana spotřebitele – odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy

Uzavřete-li s naší kanceláří Cambio Reality zprostředkova­telskou smlouvu, máte jako spotřebitel právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, může zájemce v postavení spotřebitele požadovat jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobnosti jsou uvedeny na jejích stránkách: www.coi.cz. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je třeba oznámit dopisem zaslaným doporučeně na adresu naší realitní kanceláře.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Realitní kancelář Cambio Reality, Kamenná 28, Cheb, IČ: 68806825 jako správce osobních údajů, Vás jako klienta nebo uživatele webových stránek informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
6. Principy zpracování osobních údajů.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@cambioreality.cz
Zpracování osobních údajů dětí
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
Rozsah zpracování osobních údajů
Cambio Reality zpracovává o svých klientech následující informace:
Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo.
Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo
Cambio Reality nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace – rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.
Cambio Reality nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 

Podrobnější informace si můžete přečíst v dokumentu pdf ke stažení.

Cambio reality

V oblasti zprostředkování prodeje nemovitostí se zaměřujeme na oblast západních Čech zahrnující především Chebsko, Ašsko, Františkolázeňsko, Sokolovsko a Karlovarsko. V rámci nabídky nemovitostí zajišťujeme celorepublikovou inzerci , dále možnost inzerovat také v Německu a Rusku. Nabízíme individuální přístup ke každému klientovi.

Cambio Reality
Kostelní 505/2
350 02 Cheb
účet: 3182863002/5500

Tel.: +420 775 362 862
Email.: info@cambioreality.cz

Ičo: 02219492

 

 

Ing. Petra Kašparová

Jako realitní makléřka pracuji sedmým rokem. Po zkušenostech a začátcích u velkých realitních společností jsem se rozhodla pro samostatnou činnost.
Svým klientům se věnuji, jsem s nimi v častém kontaktu, plánujeme strategii prodeje a vždy se snažím pro ně získat tu nejvyšší možnou cenu.
Kontaktujte mne ohledně osobní schůzky, na které se Vám ráda osobně představím, odprezentuji svou práci a ráda zodpovím Vaše konkrétní dotazy.
Budu se těšit na viděnou!

Mgr Barbora Lukšová ČAK 19416

Mgr Barbora Lukšová ČAK 19416
Zajištuji kompletní právní servis včetně advokátní úschovy.

Máte dotazy? Kontaktujte nás: